Przewodniczący rady nadzorczej

1458

Przewodniczący rady nadzorczej

Osoba, która przewodniczy radzie nadzorczej spółki akcyjnej. Rola przewodniczącego powinna polegać przede wszystkim na zarządzaniu radą, której zadaniem jest ochrona praw akcjonariuszy. Choć często jest to funkcja honorowa, a czasem jedynie symboliczna, silny nadzór właścicielski opowiada się za przewodniczącymi posiadającymi rzeczywistą władzę. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania rady nadzorczej jest jej przedsiębiorczość, autorytet w społeczności biznesowej i niezależność od zarządu. Pułapką jest sytuacja, w której dyrektor naczelny przedsiębiorstwa jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej* – wówczas w skład rady wchodzą zazwyczaj koledzy szefa. Sytuacja taka narusza mechanizmy kontroli i równowagi, niezbędne do efektywnego sprawowania nadzoru.