Autoryzacja płatności

1273

Autoryzacja płatności (żargon)

Etap w procesie realizacji płatności polegający na wystawieniu zgody na dokonanie płatności za dobra i usługi. Autoryzacja płatności odzwierciedla potrzebę stosowania kontroli wewnętrznej dla upewnienia się, że płatność rzeczywiście powinna zostać zrealizowana (realizacja zamówienia, towary otrzymane zgodnie z zamówieniem itp.). Może być również stosowana jako element zarządzania gotówką dla zachowania płynności. Zdarza się również, że może być nadużywana w sytuacji, kiedy firma chce opóźnić realizację płatności (jako powód braku autoryzacji podaje chwilową nieobecność księgowego, który jest za autoryzację odpowiedzialny).