Czarna skrzynka

1191

Czarna skrzynka (slang)

Złożony wewnętrzny proces przetwarzania danych (np. założeń lub wyborów) i tworzenia rozwiązań (np. rezultatów, prognoz czy decyzji). Korzystający niekoniecznie rozumieją wewnętrzne zasady pracy, w oparciu o które powstają analizy, formuły czy procesy rozumowania. Jednak dla ułatwienia mogą wybrać poleganie na uzyskanych rozwiązaniach, jeżeli mają zaufanie do wewnętrznych procesów. Najbardziej znanym przykładem czarnej skrzynki może być program arkuszy kalkulacyjnych czy analiza zdolności kredytowej. Traktowanie wewnętrznych decyzji na zasadzie czarnej skrzynki może mieć sens w praktyce, (kto ma czas na zrozumienie tych skomplikowanych mechanizmów?), jednak niesie ze sobą ryzyko w przypadku, kiedy zastosowane formuły są błędne.

Czarna skrzynka