Biały rycerz

1145

Biały rycerz (slang)

Przyjazny oferent, który ratuje spółkę przed próbą wrogiego przejęcia. Licytujący biały rycerz jest zachęcany do wystąpienia z ofertą przez obecny zarząd, który dostrzega lepszą propozycję dla akcjonariuszy (wyższą cenę zakupu akcji lub większy potencjał synergii) albo przez kogoś życzliwego osobistym interesom członków zarządu (ich zatrudnienie lub zwolnienie).