Trader na rynku papierów wartościowych

1016

Trader

Osoba zatrudniona w celu prowadzenia obrotu papierami wartościowymi w imieniu ich właściciela, zazwyczaj instytucji finansowej, np. banku inwestycyjnego. Jako że stawka i korzyść są często dość wysokie, uczestnik rynku giełdowego musi być bystry, mieć wyczucie chwili odpowiedniej do realizacji zysków i zdolność do ponoszenia ryzyka. To są cechy awanturnika świata finansów. Stała ocena – aktualizacja wyceny rynkowej oznacza, że działania traderów są przejrzyste i natychmiast widoczne. Aby umożliwić wykorzystanie ich talentów, większość banków zazwyczaj udziela im szerokich kompetencji decyzyjnych, aczkolwiek z limitem zaangażowania w celu minimalizacji ryzyka. Jest to istotne, zważywszy na częste pokusy, gdy rozporządza się cudzymi pieniędzmi. Ścisły związek pomiędzy decyzjami a wynikami sprawia, że wynagrodzenie tradera jest w znacznej mierze zależne od wyników. W dobrych latach utalentowani traderzy mogą uzyskiwać wysokie premie. Napięcie związane z taką pracą, możliwość szybkiego awansu, ale i równie szybkiego zwolnienia, a także odprawy przy przejściu na wcześniejszą emeryturę sprawiają, że większość traderów to osoby młode lub zaprawieni w bojach zawodnicy.

Trader