Cena rynkowa

1159

Cena rynkowa – cena, która występuje na aktywnym rynku, gdzie za pieniądze wymienia się towary i usługi. Na rynkach doskonale efektywnych, cena rynkowa równałaby się wartości wewnętrznej (wartości ekonomicznej).

Dla tradera na płynnych rynkach papierów wartościowych lub rynkach pieniężnych, rynek ma zawsze rację i dostosowania wycen rynkowych do posiadanych pozycji wyznaczają wyniki uzyskiwane na transakcjach.

Jednakże z powodu nieefektywności rynków, cena rynkowa nie koniecznie jest synonimem głębszej, fundamentalnej i trwalszej wartości (patrz: słynny cytat poniżej). Ceny mogą być przedmiotem wahań „hałasu” oraz niedoskonałości rynku (władza monopoli, brak informacji, nierównowaga pomiędzy podażą a popytem itp.). Przykładem takiej luki jest giełda, gdzie inwestorzy w każdej chwili mogą mieć inną ocenę wartości wewnętrznej w porównaniu z ceną rynkową. A to w konsekwencji wywołuje decyzję o kupnie lub sprzedaży. Podejście księgowe do wartości godziwej poszukuje rozsądnej przybliżonej wartości do ceny rynkowej w sytuacji, gdy nie ma aktywnego rynku i z możliwością obserwowania cen.

Cena a wartość