Cena realizacji opcji (bazowa)

1212

Określona w umowie opcji cena, za którą posiadacz może zrealizować opcję poprzez jej zakup lub zbycie (w zależności od rodzaju opcji). Cena realizacji porównana do cen rynkowych określa, czy opcja jest in the money (tj. ma wartość wewnętrzną), czy out of the money (nie ma wartości wewnętrznej).