Contango

1210

Cena transakcji terminowej na rynku towarowym, któ- ra jest wyższa niż cena transakcji natychmiastowej. Wynika to z oprocentowania oraz kosztów poniesionych celem przetrzymania i  dostarczenia produktu w przyszłości. Contango jest normalną sytuacją na większości rynków kontraktów terminowych. Jest jednak możliwe, że ceny transakcji natychmiastowych będą wyższe od cen transakcji terminowych, co nazywane jest deportem.