Cięcie kosztów

1115

Cięcie kosztów (żargon)

Radykalna redukcja wydatków operacyjnych w  postaci czasowego zawieszenia zatrudnienia, sprzedaży aktywów, outsourcingu, redukcji zatrudnienia lub wprowadzenia bieżących oszczędności. Kiedy przedsiębiorstwo jest w okresie recesji lub do- świadcza znacznej presji ze strony konkurencji, redukcja kosztów jest możliwa bez zmniejszenia przychodów zakładając, że firma nie wykorzystywała w pełni swoich możliwości. W innej sytuacji cięcie kosztów może doprowadzić do spadku przychodów, w krótkim lub dłuższym czasie. W dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie, możliwości redukcji kosztów są zazwyczaj niewielkie, gdyż zarządzający na bieżąco kontrolują wydajność. Niestety, rozluźnienie organizacyjne wkrada się do wielu przedsiębiorstw. Nowi menedżerowie, motywowani oczekiwaniem akcjonariuszy co do podniesienia wartości firmy mogą być skłonni do wprowadzania bardzo radykalnych cięć kosztów.