Czynniki ryzyka (ujawnienia w sprawozdawczości finansowej)

1747

Czynniki ryzyka (ujawnienia w sprawozdawczości finansowej)

Pojawiająca się w publikowanych raportach rocznych i prospektach emisyjnych pozycja ujawniająca wszystkie istotne ryzyka, jakie mogą zagrażać rentowności spółki i/lub kontynuacji jej działalności:

Czynniki ryzyka (ujawnienia w sprawozdawczości finansowej)

Ustalenie poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie jest głównym przedmiotem zainteresowania inwestorów, ponieważ ryzyko – obok przyszłych przepływów pieniężnych – należy do decydujących wyznaczników wyceny akcji. Zgodnie z powyższym, informacje dotyczące rodzajów ryzyka w przedsiębiorstwie powinny być użyteczne dla inwestorów. Tym niemniej, wymierne określenie poziomu ryzyka wymaga rozsądnej oceny księgowej. Jeżeli ujawnienia dotyczące ryzyka zamienią się w wykaz wszelkich niekorzystnych ewentualności dla ochrony przed procesami sądowymi („przecież o tym uprzedzaliśmy”), stracą wiarygodność i staną się pustymi gotowcami.