Zapory (żargon)

1506

Zapory

Wartości niematerialne i prawne, w szczególności nazwy marek, mające na celu ochronę spółek przed zaciekłą konkurencją rynkową (stąd analogia do zapory). Pojawia się pytanie natury księgowej: czy korzyści te da się zmierzyć, a ich wartość ująć w sprawozdaniu finansowym.