Jednoosobowa działalność gospodarcza

1237

Przedsiębiorstwo należące do samodzielnego właściciela i nie posiadające osobowości prawnej. Ponieważ przedsiębiorstwo takie łatwo jest założyć (ze względu na niskie koszty rejestracji), jego forma jest bardzo popularna wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Wiąże się z nią jednak nieograniczona odpowiedzialność właściciela za zobowiązania przedsiębiorstwa, co może stanowić wadę tej formy działalności gospodarczej.