Dług rozdzielony i zabezpieczony

983

Dług rozdzielony

Dług, który może zostać rozbity na oddzielne jednostki, np. obligacje o wartości tysiąca dolarów. Każda obligacja stanowi wówczas ułamek całej pożyczonej kwoty. Tego rodzaju dług można następnie zaoferować na rynku małych inwestorów, którzy będą w  stanie dostarczyć odpowiedni kapitał.

Dług zabezpieczony

Obligacje lub dług z prawnie uzyskanym pierwszeństwem zabezpieczenia roszczenia z określonych aktywów kredytobiorcy. W  przypadku upadłości roszczenie takie ma pierwszeństwo wobec niezabezpieczonych wierzycieli, którzy z kolei plasują się przed akcjonariuszami. Dług klasy inwestycyjnej jest rzadko zabezpieczany. Częściej zabezpieczane są kredyty bankowe udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom. Więcej informacji można znaleźć w Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku.