Polityka dywidend

1501

Ogólna strategia przedsiębiorstwa co do dystrybucji rocznego zysku poprzez dywidendy. Oczywiście trzeba najpierw wziąć pod uwagę dostępność środków oraz możliwość wypłaty dywidend za pomocą zaciągania kredytu itp., aczkolwiek zachowując granice uznaniowości, można wyróżnić kilka rodzajów polityki dywidend:

Polityka dywidend

polityka dywidend - stabilny wzrost

W zakresie dywidend menedżerowie finansowi muszą wziąć dwie rzeczy pod uwagę. Po pierwsze: jaki będzie ich wpływ na ceny akcji? I po drugie: jaki będzie ich efekt odnośnie do przyszłych kosztów finansowania? Im wyższa wypłata, tym niższe będą zgromadzone fundusze własne na nowe projekty. Jeśli projekty są obiecujące, przedsiębiorstwo prawdopodobnie będzie musiało coraz częściej uciekać się do finansowania zewnętrznego i tym sposobem narazić się na wyższe koszty emisji.

Większość przedsiębiorstw decyduje się na kompromisową strategię stabilności. Różne proporcje zysku są przeznaczane na dywindendy, lecz w ilościach na tyle niewielkich, że w trakcie cyklu gospodarczego może być utrzymana stała dywidenda, która stopniowo wzrasta wraz ze zrównoważonym wzrostem.