Wartość bieżąca (zdyskontowana)

3652

Wartość bieżąca (zdyskontowana)

Wartość przyszłego wpływu lub rozchodu środków pieniężnych wyrażona w kategoriach aktualnej wartości pieniądza.

Oblicza się ją według następującego wzoru:

Jaka jest wartość

Wartość bieżąca netto jest łączną wartością obejmującą wszystkie przepływy pieniężne, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Obliczanie wartości bieżącej w rezultacie eliminuje wpływ wartości pieniądza w czasie. Jeśli kwantyfikację ryzyka można wbudować w stopę dyskontową, można podjąć racjonalne decyzje inwestycyjne w oparciu o analizę koszty-korzyści niezależną od czasu i ryzyka. Wartość bieżąca jest jednym z najważniejszych i najpopularniejszych obliczeń w finansach. Patrz proces budżetowania inwestycji.

wartość końcowa