Działalność

979

Działalność (żargon)

Każde ogólne odniesienie do działalności przedsiębiorstwa, bez względu na status prawny (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Pewną odmianą jest zasada kontynuacji działalności: firma jest wypłacalna i oczekuje się, że będzie dalej prowadzić działalność w niezmienionej formie. Źródło tego słowa pochodzi od idei przywiązywania wagi lub nawet obawy, co do wyzwań, przed jakimi stoi spółka działając na konkurencyjnym rynku.