Zasada 72

1078

Zasada 72

Prosta zasada, dzięki której można sprawdzić mniej więcej, ile czasu będzie wymagała siła kapitalizacji, aby podwoić inwestycję. Wystarczy podzielić 72 przez stopę procentową (a dokładniej stawkę w dziesiętnych razy sto; tj. 8% = 0,08 × 100 = 8). Na przykład można oczekiwać, iż inwestycja rosnąca w tempie 8% rocznie podwoi swoją wartość w ciągu mniej więcej 9 lat (72/8 = 9).