Wskaźnik pokrycia (wskaźnik finansowy)

1682

Wskaźnik pokrycia (wskaźnik finansowy)

Rodzaj wskaźnika finansowego, który skupia się na relacjach rocznych przepływów. Kilka powszechnych wskaźników oraz ich (co prawda przybliżone) wskaźniki wzorcowe. Wskaźniki pokrycia najbardziej się przydają przy analizie relacji między dwoma przypadkowo skorelowanymi elementami, gdy jeden zależy od drugiego. Na przykład skoro odsetki są spłacane z ciągłej rentowności, te dwa przepływy powinny być porównane, aby zrozumieć, w jakim stopniu zdolność do spłacania odsetek będzie zapewniona w przypadku ewentualnych zmian w zyskach.

Wskaźnik pokrycia (wskaźnik finansowy)

Wskaźnik pokrycia stałych obciążeń

Zależność pomiędzy saldem przepływów pieniężnych a obligatoryjnymi zobowiązaniami spółki, takimi jak odsetki, spłata rat kapitałowych kredytu czy raty leasingowe. Jeżeli saldo przepływów pieniężnych nie jest wystarczające dla pokrycia wymienionych wydatków, firmie może grozić utrata płynności.

Wskaźnik pokrycia stałych obciążeń