Wskaźnik płynności I

1128

Wskaźnik płynności I

Istotny wskaźnik finansowy służący do pomiaru płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa przez porównanie wielkości aktywów w cyklu operacyjnym z wielkością zadłużenia przypadającego do spłaty w krótkim okresie (patrz tabela na s. 144). Wskaźnik płynności I jest również pośrednią miarą inwestycji w kapitał obrotowy. Ma on ogromne znaczenie, ponieważ skupia się na kluczowej roli kapitału obrotowego, jaką jest dopasowywanie przepływów pieniężnych. Znajduje najlepsze wykorzystanie przy dokonywaniu porównań przedsiębiorstw z  jednej branży, gdzie czynniki warunkujące wyniki przedsiębiorstw zazwyczaj są podobne.

Wskaźnik płynności I