Fundusz dochodowy

1162

Fundusz inwestycyjny posiadający aktywa, które zasadniczo przynoszą zyski (w przeciwieństwie do zwiększających wartość przez wzrost wartości rynkowej lub reinwestycje w nowe projekty). Aktywa dochodowych funduszy powierniczych to zwykle nieruchomości komercyjne oraz zasoby naturalne. W celu utworzenia zarządu powierniczego, przedsiębiorstwa sprzedają „wydzieloną” grupę aktywów zarządowi powierniczemu. Następnie aktywa są zarządzane (za opłatą) przez przedsiębiorstwo, które wcze- śniej było ich właścicielem. Takie aktywa generują zwykle stały dopływ środków pieniężnych, bez konieczności wielkich nakładów reinwestycyjnych, oprócz niewielkich wydatków na zarządzanie. W  przypadku braku okazji reinwestycyjnych, większość systemów podatkowych wymaga, aby wolne środki pieniężne w zarządzie powierniczym były rozdzielane między inwestorów. Stanowi to dla nich atrakcję w  postaci stałego i  pewnego przypływu środków pieniężnych. W zależności od systemu podatkowego, można również to zrobić na zasadzie efektywnej podatkowo, tj. zwolnienień z opodatkowania zarządu powierniczego, unikając w  ten sposób podwójnego opodatkowania. Dochodowe zarządy powiernicze, przypominające sekurytyzację, są przykładami złożonej inżynierii finansowej. Patrz również fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości.