Gotowość do inwestowania

1019

Początkowe zainteresowanie inwestora propozycją biznesową, po pobieżnej ocenie, czy projekt jest realny. Ponieważ kompleksowa analiza jest czasochłonna i kosztowna, nie wszystko można przeanalizować. Co więcej, wiele pomysłów jest dziwacznych lub nie spełnia kryteriów inwestowania. Dlatego tacy inwestorzy, jak anioły biznesu przeprowadzają relatywnie szybką podstawową ocenę. Gotowość inwestora jest potrzebna dla przygotowania biznes planu, który zawiera przekonywujący i wiarygodny opis.