Kobiety w finansach

1012

Ogólnoświatowym trendem w finansach jest większy udział kobiet w rynku pracy. Ułatwia to rozwój technologii i  stanowisk usługowych w  nowoczesnej gospodarce. Na przykład w  USA pracuje prawie tyle samo kobiet co mężczyzn (nie uwzględniamy niepłatnej pracy w domu). Jak sobie radzą kobiety w działalności finansowej?

Kobiety w finansach

Wydaje się, że raczej dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mogą mieć wrodzoną przewagę. Badania pokazują, że firmy amerykańskie z większą liczbą kobiet w kadrze kierowniczej mają wyższy zwrot z kapitału (Catalyst Consulting). Kobiety są zdolne rozważnie podejmować lepsze decyzje inwestycyjne niż mężczyźni (strona internetowa Digital Look). Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że kobiety będą „spijać śmietankę” (nadużywać okazji inwestycyjnych) lub zbytnio zaangażują się w  ryzykowne inwestycje (Merrill Lynch). Źródło: A guide to womenomics w „The Economist”, 15 kwietnia 2006, s. 73–74.