Gorączka handlowa

1071

Gorączka handlowa (żargon)

Presja psychologiczna i społeczna, która narasta pdoczas próby negocjacji przejęcia innej spółki. Kupujący zwłaszcza mogą być narażeni na niewłaściwą ocenę korzyści, ryzyka i wyzwań związanych z zawarciem transakcji. Mogą też wdać się w wojnę ofert i przepłacić za kupowaną spółkę. Na miejscu jest tu porównanie do seksualnego pragnienia skonsumowania związku.

Gorączka handlowa