Konwersja przymusowa

1240

Sytuacja, w której zamienne papiery wartościowe – np. obligacje lub akcje uprzywilejowane – zostają zamienione na udziały („wezwane”) z inicjatywy emitenta. „Przymus” polega na tym, że posiadacz papieru wartościowego nie może zablokować transakcji (pomimo pozornego interesu, by dokonać konwersji, gdy ceny akcji rosną). Prawa takie są zwykle dopuszczalne w warunkach danego instrumentu, jeśli wartość rynkowa danej akcji znacznie przekracza cenę konwersji. (Jeśli cena rynkowa jedynie nieznacznie przekracza cenę konwersji, posiadacz obligacji może chcieć zatrzymać instrument, ponieważ cena akcji na tym poziomie mo- że być chwilowa). Wymuszając konwersję, emitent eliminuje zadłużenie ze swojego bilansu bez konieczności angażowania gotówki, jednocześnie zwiększając kapitał własny.