Handel wysokiej częstotliwości

1123

Handel wysokiej częstotliwości – Handel algorytmiczny

Użycie super szybkich komputerów do automatycznego wykonywania operacji giełdowych przy zastosowaniu wyrafinowanych algorytmów, które próbują wychwycić trendy na rynku szybciej niż mniej zaawansowani technologicznie inwestorzy. Indywidualne możliwości arbitrażu są niewielkie, za to duże wolumeny obrotu pozwalają zakumulować po pewnym czasie znaczne zyski. Uważa się, że handel wysokiej częstotliwości odpowiada za znaczny wzrost wolumenu obrotów giełdowych (np. na NYSE o 164% między 2005 i 2009 rokiem), a zyski z niego ocenia się na  przeszło 20 miliardów dolarów rocznie („International Herald Tribune”, 25–26 lipca 2009, s. 1 i 22). Taki handel przynosi pożądany wzrost płynności na rynku i spłaszcza różnice między ofertami kupna i sprzedaży, ale może również faworyzować uprzywilejowane grupy kosztem inwestorów indywidualnych. Istnieją również obawy, że może to powiększyć ryzyko systematyczne rynku. Patrz również transakcje elektroniczne.

Handel wysokiej częstotliwości