Decyzja „kupić czy produkować”

1232

Decyzja, czy produkować towar lub usługę w  ramach struktur firmy („zrób to sam”), czy nabyć je na zewnątrz. Jeśli cena towaru lub usługi nabytych od firmy zewnętrznej jest niższa od kosztów produkcji własnej, decyzja zazwyczaj zapada szybko: kupujemy (chyba że istnieją istotne czynniki pozacenowe, np. jakość towaru/ usługi lub niezawodność dostarczenia). Jeśli firma jest w stanie sama taniej wyprodukować to czego potrzebuje, tak właśnie powinna zrobić. Co jednak, gdy mamy do czynienia z „wąskim gardłem” produkcji lub niewystarczającymi zasobami? Co wtedy kupić, a co produkować? Należy zacząć od wyodrębnienia działań, które wygenerują najwyższą wartość w przeliczeniu na jednostkę niewystarczających zasobów lub czynnika ograniczającego, gdzie wartość definiuje się jako różnicę między ceną zakupu a kosztami zmiennymi produkcji (przy pominięciu poniesionych nieodwołalnie kosztów stałych). Następnie firma powinna skupić się na działaniach o  najwyższej rentowności, a  w  pozostałych przypadkach zaopatrywać się na zewnątrz.

Decyzja „kupić czy produkować” Decyzja typu „kupić czy produkować” wiąże się ściśle z analizą możliwości outsourcingu.