Honoraria warunkowe (za profesjonalne usługi)

1542

Honoraria warunkowe (za profesjonalne usługi)

W przypadku niektórych zawodów, honorarium warunkowe (tzn. wynagrodzenie płacone wyłącznie po osiągnięciu określonego rezultatu, jak na przykład wygrana w sądzie) może odgrywać istotną rolę. W przypadku zawodów prawniczych, rozwiązanie takie stanowi zdrowy podział ryzyka, zapobiegając wszczynaniu spraw sądowych bez odpowiedniego przygotowania. Z drugiej strony, może skłaniać prawników do wywierania na klientów presji do wszczynania nawet błahych procesów, mnożąc w ten sposób nieraz trywialne spory sądowe. W przypadku biegłego rewidenta, honorarium warunkowe (tj. opłata za badanie sprawozdania finansowego uzależniona od wyników badania) w sposób oczywisty powodowałoby zagrażający bezstronności konflikt interesów. W związku z tym, ani wysokość, ani moment wypłaty wynagrodzenia biegłego rewidenta nie może mieć charakteru warunkowego – biegli rewidenci nie powinni mieć dużych niezapłaconych należności od swoich klientów.