Instrument na okaziciela

1352

Instrument finansowy, który nie jest zarejestrowany na konkretną osobę i którego własność jest określona przez sam fakt jego posiadania. Mimo że instrument taki staje się bezwartościowy w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży, jego zaletą jest to, że może być przedmiotem łatwego obrotu na rynku wtórnym. Ponadto jego dodatkową, choć nieco wątpliwą zaletą jest także to, że władze podatkowe nie będą mogły ustalić wysokości dochodu uzyskanego na podstawie takiego instrumentu. Przeciwieństwo do imiennego papieru wartościowego.