Uzasadnienie biznesowe

1047

Uzasadnienie biznesowe (żargon)

Precyzyjnie wyliczona wysokość zysku, jaki będzie wypracowany z działalności gospodarczej lub z inwestycji. „Case” – tu w znaczeniu uzasadnienia, które ma być wnikliwie przebadane i podważone prawie tak jak na rozprawie sądowej. Dlatego tu liczy się nie tylko budżet przedsięwzięcia lub prognoza, ale również ekonomiczne uzasadnienie, które stoi za przyjętymi za- łożeniami. Pochodzenie słowa: ze staroangielskiego „bisignis” – ‘niepokój’, ‘stan ruchliwości’ w średniowiecznym angielskim ewoluowało do znaczenia ‘zadanie do wykonania’, w slangu amerykańskim „biz”.

Uzasadnienie biznesowe