Przerost formy

999

Przerost formy (slang)

Powiększanie sprzeda- ży lub aktywów przez najwyższe kierownictwo raczej dla sławy i prestiżu, niż by tworzyć wartość dla akcjonariuszy. Takie zachowania są manifestacją braku zbieżności celów w ramach konfliktu w stosunkach agencyjnych. Z jednej strony duże przedsiębiorstwa korzystają z efektu skali, ale też mogą doświadczyć spadku efektywności w razie nadmiernego wzrostu. Co więcej, sam proces wzrostu może być bardziej szkodliwy niż powiększona firma jako taka. Przykładowo, jeśli firma zapłaci za dużo za przejmowaną spółkę, będzie obciążona wyższymi kosztami kapitału i aktywami o wątpliwej wartości.

Przerost formy