Intensywne namawianie

1113

Intensywne namawianie (slang)

Próba przekonania potencjalnego inwestora do zalet danego papieru wartościowego. Używany tutaj angielski termin „pitch” nawiązuje do „sales pitch”, czyli haseł, którymi operuje sprzedawca namawiając do zakupu towaru w nadziei, że któreś z nich „chwyci” i wywoła pozytywną reakcję. Konotacja tego słowa jest dwojaka: oznacza zarówno agresywną reklamę lub po prostu kreatywne próby pobudzenia zainteresowania. Tak zwany pitch book jest terminem slangowym banków inwestycyjnych z Wall Street na memorandum z uzasadnieniem potencjalnej transakcji. Na przykład, taki dokument z potencjalnymi podmiotami do przejęcia, może zawierać profile firm z podsumowaną informacją finansową oraz przesłankami do dalszej obserwacji i analiz. Patrz też wyjazdowe prezentacje dla inwestorów.

Intensywne namawianie