Instytucja finansująca

955

Każda jednostka gospodarcza udzielająca pożyczek pieniężnych, osobom fizycznym na zakup produktów, firmom na zakup aktywów. Spółka zależna finansująca jest wykorzystywana do finansowania zakupu produktów u producenta. Instytucje finansowe udzielając pożyczek wykonują podobne działania jak banki komercyjne. Nie mogą jednak, w  przeciwieństwie do banków, finansować swoich działań gotówką z depozytów. Nie są klasyfikowane jako banki i nie podlegają rygorystycznemu prawu bankowemu, nie muszą spełniać określonych wymogów dotyczą- cych adekwatności kapitałowej czy rezerw pieniężnych. Rozmiar instytucji finansowych zależy od ograniczeń w ich finansowaniu. Wysoka dźwignia dająca pożądany zwrot dla udziałowców może nie nadejść. Jednakże w  przypadku koncernów przemysłowych (np. amerykański General Electric), instytucje finansowe mogą czasami rywalizować z bankami w zakresie działań i pozycji rynkowej.