Inwestycja ekologiczna

1001

Ogólne określenie inwestycji, które mają związek ze zmianami klimatycznymi. Rynki finansowe zareagowały na coraz większe zmiany klimatyczne spowodowane globalnym ociepleniem wprowadzając różne wytyczne, fundusze inwestycyjne i „egzotyczne” instrumenty finansowe. Wszystko to zostało stworzone, aby w jakiś sposób móc zyskać na takich trendach. Wielu inwestorów przyciągają, na przykład, perspektywy długoterminowego wzrostu przedsiębiorstw w sektorach energii odnawialnej, zarządzania odpadami lub czystych technologii. Z kolei innych uczestników rynku motywuje spekulacja (np. stawiają na zmiany klimatyczne) lub mechanizmy zabezpieczające (np. próba zabezpieczenia się przed niekorzystnym oddziaływaniem zmian klimatycznych). Ekoinwestycje to nie to samo, co „zielone” inicjatywy, które są podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności przedsię- biorstw. Jest to raczej strategia inwestycyjna, która ma na celu zarabianie na zmienności i niepewności. Patrz również pogodowa transakcja futures.

Inwestycja ekologiczna