Zwijanie pozycji

1026

Zwijanie pozycji (żargon)

Nieformalne określenie przez tradera nagłej zmiany strategii inwestycyjnej i błyskawicznego działania, ale w sposób zorganizowany. Konotacja zwijania wskazuje, że transakcje zajmą trochę czasu, ponieważ upychanie papierów wartościowych albo jest niemożliwe, albo zaporowo kosztowne na niepłynnym rynku.