Wyniki działalności (finansowe) – Wskaźniki wyników finansowych

923

Wyniki działalności (finansowe) – Wskaźniki wyników finansowych

Osiągnięta efektywność oraz realizacja założonych celów finansowych w  przedsiębiorstwie działającym na zasadach komercyjnych. Jest to kombinacja celów zapewniających maksymalizację długofalowej rentowności. Z operacyjnego punktu widzenia dążenie do osiągnięcia dobrych wyników obejmuje wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia akcjonariuszom korzystniejszej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, zwiększenia udziału w  rynku, minimalizacji ryzyka (lub wahań poziomu zysku) oraz utrzymania wypłacalności. Chociaż nie istnieją jednoznaczne kryteria oceny wyników działalności, można wskazać kilka uniwersalnych cech pozwalających zidentyfikować w konkurencyjnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa o dobrych wynikach finansowych:

Wyniki działalności (finansowe)

W warunkach gospodarki konkurencyjnej, gdzie akcjonariusze są wymagający, a o dostęp do kapitału trzeba współzawodniczyć, przedsiębiorstwo musi osiągać wystarczająco dobre wyniki, aby mogło przetrwać. Osiąganie dobrych wyników, które zaspokoją oczekiwania rynku, to podstawowe zadanie zarządu.

Wskaźniki wyników finansowych