Komisja budżetowa

1579

Komisja budżetowa

Grupa członków kierownictwa wyż- szego szczebla odpowiedzialna za nadzór, ocenę, zatwierdzanie i monitorowanie budżetów, w szczególności budżetów operacyjnych. Głównym celem takiego rozwiązania jest powierzenie budżetowania jednej z głównych komórek przedsiębiorstwa, zamiast sprowadzania go do wyizolowanego, mechanicznego ćwiczenia księgowego, pozostającego poza głównym nurtem zarządzania firmą.

Komisja budżetowa h