Kompleksowe doradztwo profesjonalne

1460

Kompleksowe doradztwo profesjonalne

Spółka, na której działalność składają się usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie zarządzania oraz, o ile jest to dozwolone, doradztwa prawnego. W wielu krajach (zwłaszcza wywodzących się z anglosaskiej tradycji księgowej) łączenie w jednej firmie usług badania sprawozdań finansowych i doradztwa prawnego było niedozwolone z powodu potencjalnego konfliktu interesów i zagrożenia niezależności badania. Jednak w dozwolonych prawnie ramach, korzyści skali i możliwości sprzedaży dodatkowych usług dotychczasowym klientom były kuszące dla wielu firm oferujących kompleksowe doradztwo (zwłaszcza w obrębie Wielkiej Piątki przed upadkiem Arthura Andersena). Pewnym hamulcem dla kompleksowych usług był rozwój informatyki i e-commerce, stanowiących główny bodziec do wyodrębnienia jednostek specjalizujących się w nowoczesnych technologiach z pozostałej działalności konsultingowej. Polemikom związanym ze świadczeniem kompleksowych usług położyła kres afera w sprawie Enronu. Reformy wprowadzone ustawą Sarbanes-Oxley zakazały firmom zajmującym się audytem prowadzić jakąkolwiek działalność mogącą narazić na szwank niezależność badania sprawozdań. Firmy świadczące kompleksowe doradztwo obecnie praktycznie wymarły. Patrz również spółka komandytowa.

Kompleksowe doradztwo profesjonalne

Kompleksowe doradztwo profesjonalne