Kontysta, w księgowości

3002

Kontysta

Księgowy odpowiedzialny za dokonywanie zapisów w księgach. Zwykle praca ta wykonywana jest przez pracowników niższego szczebla, przy czym jej opis bywa czasem dość lekceważący. Patrz również liczykrupa.

Kontysta, w księgowości

Kontysta, w księgowości (archaizm)

Staromodne określenie księgowego. Oryginalnie w staroangielskim słowo to brzmiało „clergyman” (‘duchowny’), z łacińskiego „clericus”. W średniowieczu umiejętności „pisania najpierw kojarzone były z Kościołem, następnie z uczonymi, a wreszcie z każdym „pisatym”, co obejmowało księgowych i notariuszy.