Koszty ponoszone

950

Różnego rodzaju koszty związane z posiadaniem danych aktywów, zwłaszcza zapasów. Mogą to być koszty stałe (np. magazynowania) lub zmienne (np. koszty finansowania, przeładunku, ochrony lub koszty utraconych korzyści z tytułu zajmowanej powierzchni). Patrz również ekonomiczna wielkość zamówienia.