Koszty utrzymania zapasów

2085

Różnorodne koszty wynikające z utrzymywania zapasów. Zapasy mogą być rzeczowe lub finansowe. Koszty te oblicza się na jednostkę w przedziale czasu i zazwyczaj składają się one z następujących elementów:

Koszty utrzymania zapasów

Pomimo tego, że koszty utrzymania zapasów nie stanowią części wartości zapasów, są jednak inwestycją, która przyniesie zwrot, kiedy zapasy zostaną sprzedane. Koszty utrzymana zapasów są kosztem stałym wynikłym z inwestycji w zapasy. Koszty utrzymania zapasów ogółem w danym okresie oblicza się, mnożąc roczny koszt jednostkowy przez średni zapas (który liczymy, dzieląc wartość zamówienia przez 2). We wzorze na ekonomiczną wielkość zamówienia optymalizuje się koszty magazynowania i koszty realizacji dostaw w celu określenia minimalnych rocznych kosztów zapasów.