Kultura inwestycyjna

944

Kultura inwestycyjna (żargon)

Ogólna społeczna akceptacja inwestowania w akcje jako formy oszczędzania, z reguły w fundusze powiernicze lub fundusze emerytalne. Tradycyjnie rynek akcji był uważany za zbyt ryzykowny lub skomplikowany dla indywidualnych oszczędzających. Ludzie zazwyczaj woleli konta oszczędnościowe, nieruchomości, ewentualnie obligacje skarbowe. Jednakże wzrost długoterminowych zysków na rynku akcji w połączeniu z większym zaufaniem w umiejętność rozsądnego inwestowania doprowadził do szerokiego rozpowszechnienia posiadania akcji.

Kultura inwestycyjna

Kultura inwestycyjna