Kwanty, Mózgowcy (żargon)

1052

Kwanty (żargon) – Mózgowcy (żargon)

Nieformalny sposób określania osób posiadających zaawansowane umiejętności matematyczne, opisujących wszystko za pomocą wzorów, zajmujących się problemami biznesu. Na przykład potrafią rozwiązać zadania takie jak następujące równanie (zaczerpnięte z SABR Volatility Model na stronie Wikipedii):

Kwanty - Mózgowcy

Osoby te dominują w nowoczesnych finansach, zwłaszcza w dziedzinie instrumentów pochodnych oraz zarządzania ryzykiem. Komputery dały im dużo wię-cej możliwości. Księgowi zajmują się arytmetyką, mózgowcy – matematyką Ich umiejętności analityczne są imponujące, istnieje jednakże ciągła obawa, iż ich nieprzenikniona sztuka może zdominować zdrowy rozsądek oraz właściwą ocenę sytuacji w biznesie.

Mózgowcy