Pula pieniędzy

1302

Technika zarządzania gotówką polegająca na tym, że indywidualne rachunki w grupie spółek albo w spółce z wieloma oddziałami są „czyszczone”, a zamiast nich tworzone jest konto skonsolidowane, czyli pula. W ten sposób grupa może osiągnąć wyższą stopę zwrotu niż w przypadku inwestowania nadwyżek na każdym z  rachunków osobno, a  także ponoszenia na każdym z nich odrębnie kosztu kapitału.