Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA w ubiegłym tygodniu spadła mniej niż oczekiwano

593

Według Departamentu Pracy USA, w zeszłym tygodniu kończącym się 4 maja, liczba Amerykanów, którzy złożyli pierwszy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, spadła o 2000 do 228 tys., podczas gdy ekonomiści oczekiwali bardziej znaczącego spadku do 220 tys. Analitycy uważają, że fakt, że wskaźnik okazał się wyższy niż oczekiwania rynku, wskazuje na możliwe spowolnienie na amerykańskim rynku pracy, chociaż ministerstwo wyjaśniło niestabilność wniosków o zasiłek w ostatnich tygodniach różnymi czasami świąt wielkanocnych i wiosennych przerw szkolnych. Kwietniowa stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych była najniższa od prawie 50 lat, 3,6%, podczas gdy gospodarka USA stworzyła 263 tys. nowych miejsc pracy. Liczba obywateli USA, którzy wielokrotnie ubiegali się o zasiłki dla bezrobotnych, za tydzień do 27 kwietnia wzrosła o 13 tys. do 1 mln 680 tys. osób.

Zaufanie przedsiębiorców Niemiec do gospodarki kraju spadło w kwietniu

Instytut badawczy ifo zgłosił nieoczekiwane osłabienie zaufania niemieckich biznesmenów do gospodarki Niemiec w marcu. Odpowiedni wskaźnik wynosił 99,2 pkt, czyli mniej niż w marcu -99,7 pkt. Ekonomiści oczekiwali, że indeks wzrośnie do 99,9 pkt. Wskaźnik określający stosunek przedsiębiorców do obecnej sytuacji spadł do 103,3 pkt ze 103,8 pkt. Według ekonomistów oczekiwano mniej znaczącego spadku – do 103,5 pkt. Pogorszyły się również oczekiwania na najbliższą przyszłość, na co wskazuje spadek odpowiedniego wskaźnika do 95,2 pkt z 95,6 pkt. Spadek wskaźników zaufania odnotowano w sektorze handlu i produkcji, podczas gdy sektory usług i budownictwa wykazał wzrost.

Przychody Remy Cointreau za rok finansowy osiągnęły rekordowego poziomu

Remy Cointreau, francuski producent napojów alkoholowych, opublikował sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 marca. Jego dochody osiągnęły rekordowego poziomu w 1 mld 220 mln euro, wzrastając o 7,8% w ujęciu organicznym. Takie wyniki były możliwe dzięki rosnącej sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku oraz rosnącemu udziałowi w rynku Stanów Zjednoczonych. Wydajność jednostki koniakowej House of Remy Cointreau wzrosła we wszystkich regionach. Wzrost przychodów organicznych wyniósł około 12%. Likiery i alkohole zwiększyły przychody o 4% w ciągu roku. W ciągu ostatniego roku kapitalizacja Remy Cointreau wzrosła o 20,3%, osiągając wartość w 5 mld 900 mln euro.

Arabia Saudyjska odnotowała nadwyżkę budżetową po raz pierwszy od 2014 roku

Saudyjski minister finansów Mohammed al-Jadan poinformował podczas szczytu finansowego, który odbył się w środę w Rijadzie, że w pierwszym kwartale kraj po raz pierwszy od 2014 roku odnotował nadwyżkę budżetową w wysokości 27 mld 800 mln saudyjskich rialów. Gospodarka saudyjska w 2014 roku ucierpiała w wyniku gwałtownego spadku cen ropy naftowej, który rozpoczął się na świecie. Według Ministra Finansów w pierwszym kwartale przychody z eksportu ropy wzrosły, jak i przychody nie od ropy naftowej. Dochody budżetowe wzrosły o 48%, podczas gdy wydatki o 8%. Sektor naftowy zwiększył dochody budżetowe o 149 mld dolarów, podczas gdy przychody poza ropą również znacznie wzrosły, osiągając 76 mld 300 mln dolarów. PKB kraju w 2018 roku wzrósł o 2,2%. Udział sektora nie naftowego w jego wolumenie wyniósł 56,2%. W ubiegłym roku deficyt budżetowy spadł do 5,9% PKB z 9,3% PKB w 2017 roku.

Microsoft poinformowała o dobrych wynikach kwartalnych

Wyniki finansowe największego na świecie producenta oprogramowania Microsoft w trzecim kwartale finansowym zakończonym 31 marca były wyższe niż prognozy rynkowe. Firma odnotowała wzrost zysku netto o 18,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do 8 mld 809 mln USD. Zysk na akcję wyniósł 1 dolar 14 centów, przy przewidywaniach ekonomistów w 1 dolar na akcję. Przychody w wysokości 30 mld 571 mln dolarów wykazały roczny wzrost o 14%. Ekonomiści oczekiwali 29 mld 880 mln dolarów. W obszarze usług komercyjnych w chmurze odnotowano wzrost o 41% z powodu zwiększonego popytu na usługi w chmurze. Przychody jednostki Productivity and Business Process wzrosły o 14%. Akcje Microsoftu gwałtownie wzrosły po kwartalnym raporcie. Kapitalizacja spółki wynosi blisko 1 bln dolarów, a szczególnie 962 mld 400 mln dolarów. 

Tesla zakończyła pierwszy kwartał ze stratą i przychodami gorszymi od prognoz

Amerykańska firma Tesla, specjalizująca się w produkcji samochodów elektrycznych i paneli słonecznych, odnotowała stratę netto w wysokości 702 mln 135 tys. USD w pierwszym kwartale 2019 roku. Indeks nieznacznie spadł w porównaniu ze stratą 709 mln 551 tys. USD rok wcześniej. Strata, która nie bierze pod uwagę jednorazowych wydatków i dochodów, wyniosła 2 dolary 90 centów za akcję, zmniejszając się z 3 dolarów 35 centów za akcję rok wcześniej, ale będąc jednak powyżej prognoz ekonomistów w 1 dolar 15 centów za akcję. Jednocześnie Zach Kirkhorn, dyrektor finansowy Tesli, uważa, że ​​firma może powrócić do zysku w trzecim kwartale tego roku. Firma zachowała prognozę dostaw pojazdów elektrycznych w 2019 roku w zakresie od 360 tys. do 400 tys. samochodów. Jeśli prognoza się spełni, dostawy na ten rok wzrosną o 45-65%. Od początku roku kapitalizacja Tesli spadła o ponad 22%.

Deutsche Bank i Commerzbank zakończyły rozmowy o fuzji

Commerzbank poinformował o podjętej wspólnie z Deutsche Bank decyzji zakończenia negocjacji w sprawie połączenia operacji dwóch niemieckich instytucji finansowych, ponieważ specjaliści obu banków, po wnikliwej analizie doszli do wniosku, że „połączenie nie odpowiada interesom akcjonariuszy żadnego z banków, jak również innym zainteresowanym stronom”. Prezes Commerzbanku, Martin Tsilke, stwierdził, że nie ma pewności, że nowy bank, który by powstały w wyniku połączenia, był by w stanie generować wyższe i stabilniejsze zyski dla akcjonariuszy. Commerzbank może teraz rozważyć propozycje o fuzji z innymi bankami europejskimi. Kierownictwo Deutsche Banku będzie musiało opracować nowy plan reorganizacji, który by się przyczynił do wzrostu zysków i dochodów akcjonariuszy.

Zysk kwartalny Visa wzrósł o 14%

Amerykańska firma Visa w drugim kwartale fiskalnym, który zakończył się w marcu, zanotowała zysk netto w wysokości 2 mld 977 mln dolarów, czyli o 14,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk na akcję był na poziomie 1 dolara 31 centów w stosunku do prognozowanych 1 dolara 24 centów za akcję. Przychody wyniosły 5 mld 494 mln dolarów, wzrastając w ciągu roku o 8% i przekraczając prognozę ekspertów w 5 mld 460 mln dolarów. Liczba transakcji opracowanych przez Visa w ostatnim kwartale wzrosła o 11% w ciągu roku, osiągając 32,5 mld. Wzrost płatności transgranicznych, które nie uwzględniały zmian kursu walutowego, był na poziomie 4%. W okresie sprawozdawczym wydatki spółki wzrosły o 7% do 1 mld 900 mln dolarów. Od początku roku kapitalizacja Visa wzrosła o 22,4%.