Luka kapitałów własnych

1003

Niewystarczający dostęp do źródeł finansowania na rynkach kapitałowych dla przedsiębiorstw zaraz po rozpoczę- ciu działalności. Na starcie firmy mogą być finansowane kapitałem na rozruch, często są to własne środki właściciela w wysokości nawet 500 000–1 000 000 dolarów. Kiedy firma odnotuje już pierwsze sukcesy, może korzystać z kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) dla dalszego rozwoju. Należy pamiętać, że inwestorzy wysokiego ryzyka są skłonni podjąć wysiłek, tylko jeśli inwestycja opiewa na minimum 5–10 milionów dolarów. Przepaść pomiędzy tymi kwotami może być trudna do pokonania, choć zaczęły ją wypełniać anioły biznesu.