P

1086

Symbol stosowany w tabelach transakcji giełdowych prasy finansowej, mają- cy jedno z poniższych znaczeń:

  • symbol giełdowy użwany przez NASDAQ oznaczający, że jest to pierwsza klasa akcji uprzywilejowanych spółki,
  • użyty w kolumnie dywidend oznacza dywidendę początkową: np. 0,50 p,
  • użyty w tabeli funduszy powierniczych oznacza, że naliczany jest koszt dystrybucji.