Mechanizmy kontroli i równowagi

2006

Mechanizmy kontroli i równowagi

Zaczerpnięta z konstytucji koncepcja polegająca na świadomym rozdzieleniu władzy pomiędzy wzajemnie kontrolujące się organy, co uniemożliwia któremukolwiek z nich podporządkowywanie sobie innych lub ich oszukiwanie. W przypadku przedsiębiorstw, mechanizmy kontroli i równowagi są istotnym elementem kontroli wewnętrznej. Dzięki ich zastosowaniu decyzje podejmowane są po uwzględnieniu różnych opinii i (w miarę możliwości) po osiągnięciu konsensusu, co z kolei zapewnia ich bezstronność.