Metody rozliczania umów długoterminowych

1563

Metody rozliczania umów długoterminowych

Różne sposoby ujmowania przychodów w przypadkach, gdy przedsiębiorstwo rozlicza umowę długoterminową. Dostępne metody można podsumować w następujący sposób:

Porównanie metod rozliczania umów długoterminowych

Należy zauważyć, że wybór metody ujmowania przychodów nie jest uzależniony od rozłożenia w czasie przepływu środków pieniężnych (na które składają się przewidziane umową płatności częściowe). Pod większością względów, metoda procentowej realizacji jest lepszym źródłem informacji o wykonaniu robót, ale wymaga dokładnego i możliwie pewnego oszacowania kosztów. Z kolei w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonuje jednocześnie dużą liczbę umów, stosowanie metody zrealizowanej umowy działa na zasadzie portfela, w którym przychód ujmowany jest w sposób w miarę stały.