Międzynarodowe Standardy Wyceny

2071

Międzynarodowe Standardy Wyceny • International Valuation Standards • IVS

Wytyczne w zakresie zasad wyceny aktywów wydane przez Komitet ds. Międzynarodowych Standardów Wyceny. Komitet ten – utworzony w 1981 roku w celu doskonalenia i światowej harmonizacji metod wyceny – zrzesza 50 stowarzyszeń ds. wyceny z różnych krajów. Międzynarodowe Standardy Wyceny podają wytyczne w zakresie ustalania wartości godziwej aktywów. Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, wytyczne te należy stosować w przypadku aktualizacji wyceny dla celów wartości bilansowej. Patrz również przyrosty z wyceny.