Mnożnik przepływów pieniężnych

1194

Suma, jaką inwestorzy są skłonni zapłacić za aktywa spółki, szacując ich zdolność do generowania gotówki. Wartość ta jest liczona na podstawie przepływów pieniężnych z  działalności operacyjnej lub zbliżonego do nich wygodnego wskaźnika EBITDA. Dlatego też wskaźnik wyceny gotówkowej może być definiowany jako wartość przedsiębiorstwa/EBITDA. Jego istota jest bardzo zbliżona do wskaźnika zysku z wyjątkiem tego, że przepływy pieniężne są uznawane za czystszą formę wartości przedsiębiorstwa, która nie jest zniekształcona szacunkami księgowymi, strukturą kapitału czy podatkiem dochodowym. Przepływy pieniężne, które są niestałe, niepewne lub nie rosną, będą miały niższą wartość niż te, któ- re są stałe, pewne i rosnące. Wartość wskaźnika zależy od warunków rynkowych, ale można określić pewne przedziały (patrz tabela poniżej):

Mnożnik przepływów pieniężnych

Wskaźniki wyceny gotówkowej